Joskaservis s.r.o. - Hradec Králové, paketovací lisy, Dodávka a servis strojů

Joska servis spol. s.r.o.
Velká 10/40, 503 41 Hradec Králové

DODÁVKY A KOMPLETNÍ SERVIS STROJU PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU. VÝROBA PAKETOVACÍCH LISU PKS.

Novinky

01.05.2017 v 10:54:15
ARNOLD AK 100 s rukou, balík 400 x 400 mm01.05.2017 v 10:53:23
ZDAS 400, nůžky plně funkční po opravě elektro. Nové dálkové ovládání
 15.01.2017 v 12:41:38
Lis HOMA  4000
Zpracování kovů - lisování či stříhání. Joskaservis s.r.o. má vlastní výrobu lisů na zpracování kovů - řada PKS. Taktéž umíme stroje dovozt a repasovat. Nůžky vyrábíme pouze malé aligátorové řady 600, velké nůžky od tlaku nožů  300 tun  -  včetně mobilních -  dovezeme, zprovozníme, zajistíme servis.


   Lisování druhu mat. 21, 27 dle ČSN 420030 a lisování barevných kovů - výběr z ČSN 42 1331
Paketovací lis PKS 1600 - základní technická data:      
Velikost paketu 300x300x max. 800 mm, měrná váha paketu max 2 500 kg/m3, příkon stroje 55 kW, velikost komory 1200 x 2 200 x 600 mm obvod komory a víka vybaven střižnými noži, zpracovatelné množství max. 6 tun / hod. Lisy v provedení mobilních či stacionálních. Pohon elektromotor nebo spalovací motor. Možnost nižších příkonů - pouze výměna elektromotoru a nastavení stávajícího čerpadla. Řízení stroje s použitím SW speciálně vytvořeným pro celou řadu lisů umožňuje i připojení přes ethernet rozhraní. U stroje platí - zákazník má právo si vybrat co mu vyhovuje - provedení, výbava, systém řízení, velikost a příkon stroje, druh pohonu, atd. Výhodou je servis do 24 hod. a dostupnost náhradních dílů na tuzemském trhu. Vše co budete potřebovat máme k dispozici.
   Pro zpracování ocelového odpadu je pak mimo velikost paketu určující množství zpracovávaného odpadu a jeho skladba. Pro malé množství do 200 tun/ měsíc nového odpadu (tř. 21) a pečlivě vytříděného odpadu dr. 27 je vhodný lis typu  PKS 800 s velikostí paketu 300 x 300 mm. Pro větší množství - okolo 500 tun/ měsíc pak lis typu PKS 1600 a pro zpracování tzv. lidového sběru s obsahem karoserií osobních vozidel nepříliš tříděného odpadu je vhodnější lis pro balíky větší s vyšším výkonem PKS 2200. Velikost paketu však naše společnost doporučuje max. 400 x 400 mm a to z důvodu jeho prodejnosti na trhu.
Naše společnost nabízí i stroje repasované a to :

1) PAKETOVACÍ LIS S 265

   Určený pro zpracování ocelového šrotu a barevných kovů do tl. plechu max. 3 mm u ocelového odpadu a tl. 6 mm u BK a velikostí paketu 300 x 300 x max. 800 mm. Stroje je možné dodat jak nové, tak v omezeném množství i použité po celkové repasi. Cena takového stroje je od 2,1 až 2,4 mil. Kč. Stroje jsou dodávány v základním provedení - bez hydraulické ruky a kabiny obsluhy. Tyto komponenty je možné dodat včetně montáže po dohodě se zákazníkem. Že se jedná o lis oblíbený svědčí i fakt, že jej zpracování veškerých kovových odpadů používá cca. 16 zpracovatelů v ČR.

2) PAKETOVACÍ LIS S 400

   Je druhým ze základní nabídky a je určený pro zpracovatele převážně ocelového šrotu v množství do 800 tun/ měsíc při jednosměnném provozu. Stroj je obdobného provedení jako předchozí a je opět možná dodávka v cenové relaci 2,6 až 2,8 mil. Kč, t Stroje jsou dodávány bez HR a kabiny obsluhy, avšak z provozních zkušeností doporučujeme stroj těmito zařízeními doplnit.

3) Paketovací lis BA 1330

Jedná se o stroje pro menší kapacitní výkony s balíkem 300 / 400 x 300 mm x max 400 mm. Je vhodný pro menší zpracovatele především barevných kovů, ale je schopen zpracovat i vytřídění odpad tř. 21 a 27. Ceny těchto strojů začínají na 0,5 mil Kč a končí okolo 1 mil. Kč - podle druhu ovládání a požadavků zákazníka.

3) Paketovací lisy ostatních výrobců

Stroje pro různé výkony v různých provedeních. Nejčastěji výrobce Arnold, ale i Lindemann, Henschel, Bonfigliolli, Lollini, .... Buď strij nabídneme v odkazu Aktuální nabídka strojů, nebo přivezeme podle požadavku zákazníka.

4) Nůžky mobilní i stacionální

Opět stroje různých provedení a výkonů. Více v aktuální nabídce, nebo v přehledu výběru akcí, kde jsou stroje vyobrazené.